Algemene informatie

 1. Zomerwerking 2017
 2. Inschrijven
 3. Periode effectieve werking
 4. Prijzen 2017
 5. Huishoudelijk reglement
 6. Fiscaal attest
 7. Nog vragen?


Zomerwerking 2017

Het Speelplein opent deze zomer elke weekdag zijn deuren van maandag 3 juli tot en met vrijdag 11 augustus! De werking staat open voor alle kinderen en jongeren van 3 tot en met 12 jaar (geboortejaar 2005) en voor tieners (geboortejaar 2004 en 2003). Er is geen werking op vrijdag 21 juli.

In een notendop:

 • Vanaf 8u30 zijn de kinderen welkom op het plein. Er is werking van 9 tot 17 uur.
 • Er wordt vooraf en achteraf opvang voorzien: 's ochtends vanaf 7u30 en 's avonds tot 18u00. (€1/uur)
 • De kinderen kunnen voor 's middags hun boterhammen meebrengen, of thuis eten.
 • 's Middags kunnen ze een ijsje verkrijgen. (€0,50/ijsje)
 • Inbegrepen in de dagprijs: 's middags soep en het vieruurtje.


Inschrijven

Inschrijven kan vanaf de Open Speelpleindag. Tijdens de zomerwerking kunt u uw kind op eender welke dag inschrijven. Op voorhand inschrijven is dus zeker niet verplicht. Dit kan zelfs ‘s ochtends op de dag zelf! Om de wachtrij ‘s ochtends aan de bureau te beperken, bieden we u de mogelijkheid om het inschrijvingsstrookje uit te printen en alvast in te vullen. Zo helpt u de zaken vlotter verlopen. In de bureau een invulstrookje krijgen blijft wel mogelijk.

Na deze éénmalige inschrijving kan uw kind elke dag bij ons komen spelen. Wij hanteren geen wachtlijsten. Er moet dus niet elke dag afzonderlijk ingeschreven worden. De dag zelf kan er beslist worden of ze komen spelen of niet.

Nieuw! We vragen sinds 2016 om een (kopie van) identiteitsbewijs van uw kind mee te brengen bij de inschrijving of af te geven via de omslag bij het eerstvolgend speelpleinbezoek. Dit om de inschrijvingen verder te kunnen professionaliseren en beter in te kunnen zetten op fiscale attesten.


Periode effectieve werking

Kleuters en 6- tot 12-jarigen:
Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 11 augustus 2017. Enkel op weekdagen. Niet op 21 juli.

Nieuw! Tieners:
Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 11 augustus 2017. Enkel op weekdagen. Niet op 21 juli.


Prijzen 2017

3- tot 14-jarigen 1ste kind Vanaf 2de kind
Prijs per dag € 5,00 € 4,00
Prijs per halve dag € 5,00 € 4,00
Prijs per week € 22,50 € 18,50


Huishoudelijk reglement

Gelieve ook notie te nemen van ons Speelpleinreglement.


Fiscaal attest

Kosten voor Speelpleinwerk kunt u inbrengen in uw personenbelasting. Meer informatie...


Nog vragen?

Kijk eens op onze pagina met Vaak Gestelde Vragen.
Indien u daar geen antwoord op uw vraag vindt, kunt u ons rechtstreeks contacteren.