Veelgestelde Vragen

UPDATE! Door de corona-maatregelen kunnen deze zomer wat dingen veranderd zijn, bekijk even de pagina Corona om de laatste updates te lezen.

 1. Wanneer start en stopt de speelpleinwerking?
 2. Hoe en wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
 3. Wat en wanneer is Openspeelpleindag?
 4. Waar kan ik een folder krijgen?
 5. Ik woon niet in Bredene, kan mijn kind naar het Speelplein komen
 6. Is er een wachtlijst?
 7. Moet ik mijn kind op voorhand inschrijven?
 8. Moet ik op voorhand zeggen wanneer mijn kind komt?
 9. Moet ik de omslag in de brievenbus steken ook al heb ik voor de hele week betaald?
 10. Waar betaal ik het geld voor de opvang?
 11. Vanaf wanneer mag een kleuter naar het Speelplein komen


1. Wanneer start en stopt de Speelpleinwerking?
De precieze datum waarop de speelpleinwerking start en stopt staat niet vast. Om te weten vanaf welke dag uw kind welkom is tijdens de zomermaanden, bekijk je best eens ons zomerschema. Er is dan elke weekdag van 9u tot 17u werking. Er is geen werking op 21 juli. ’s Morgens is er opvang voorzien vanaf 7u30 tot 8u30 en ’s avonds tot 18u.

2. Hoe en wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
U kan uw kind inschrijven op de Openspeelpleindag. U doet dit door het inschrijvingsstrookje in de folder uit te knippen en in te vullen. Vervolgens maken wij voor u een Speelpleinomslag.
Kan u niet aanwezig zijn op de Openspeelpleindag, geen probleem. U kan uw kind ook inschrijven de eerste dag dat hij/zij naar het Speelplein komt. Gelieve het inschrijvingsstrookje uit te printen en in te vullen. U kunt het op deze pagina downloaden.

We vragen sinds 2016 om een (kopie van) identiteitsbewijs van uw kind mee te brengen bij de inschrijving of af te geven via de omslag bij het eerstvolgend speelpleinbezoek. Dit om de inschrijvingen verder te kunnen professionaliseren en beter in te kunnen zetten op fiscale attesten.

3. Wat en wanneer is Openspeelpleindag?
De Openspeelpleindag gaat door in de namiddag op zondag 2 juli. Meer informatie over de Open Speelpleindag vindt u hier

4. Waar kan ik een folder krijgen?

 • De folders worden verdeeld in alle scholen in Bredene en in de lagere schoolafdeling van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Vuurtorenwijk.
 • Folders zijn ook verkrijgbaar op de Openspeelpleindag en in het Bureau op het Speelplein.

5. Wij wonen niet in Bredene, kan mijn kind naar het Speelplein komen?
Ja, iedereen is welkom op ons Speelplein ongeacht waar jullie wonen.

6. Is er een wachtlijst?
Wij werken niet met wachtlijsten of limieten. Elk kind is welkom op ons Speelplein en wij zorgen ervoor dat wij goed ingespeeld zijn op het aantal kinderen.

7. Moet ik mijn kind op voorhand inschrijven?
De inschrijvingen starten op de OpenSpeelpleinDag. Op voorhand inschrijven is niet verplicht. U kunt uw kind steeds de ochtend van de Speelpleindag zelf komen inschrijven. U kunt het inschrijvingsstrookje downloaden op deze pagina en alvast uitprinten en invullen. U kunt steeds een inschrijvingsstrookje verkrijgen op de bureau op het Speelplein.

8. Moet ik op voorhand zeggen wanneer mijn kind komt?
Neen, dat hoeft zeker niet. U kan kiezen wanneer uw kind naar het Speelplein komt.

9. Moet ik de omslag in de brievenbus steken ook al heb ik voor de hele week betaald?
Als u betaald heeft voor de hele week dan dient u toch elke dag de Speelpleinomslag in onze opvallende Speelpleinbrievenbus te gooien. Zo kunnen wij weten of uw kind aanwezig is die dag. Dit is ook nodig voor het opmaken van de attesten voor de fiscale aftrek van kosten voor kinderopvang.

10. Waar betaal ik het geld voor de opvang?
Het geld moet worden overgedragen aan de opvangverantwoordelijke van dienst. Elke ochtend en avond zal dit een andere animator zijn. Dus als uw kind ’s morgens én ’s avonds in de opvang blijft, dan dient u ook ’s morgens én ’s avonds te betalen. Wij vragen € 1 per kind.
Steek het geld dus niet in de speelpleinomslag.

11. Vanaf wanneer mag een kleuter naar het Speelplein komen?
Een kleuter is welkom op het Speelplein vanaf de dag dat hij/zij drie jaar is en zindelijk is. De kleuters op het speelplein dragen geen pamper. Wij kiezen hier heel bewust voor omdat wij een duidelijke grens willen trekken voor iedereen en omdat we ons willen kunnen focussen op onze kerntaak ‘speelpleinwerk’ organiseren.

Concreet betekent dit als uw kind na 12 augustus 3 jaar wordt, kan het deze zomer niet ingeschreven worden. Wordt uw kind op 5 juli of een andere dag voor 12 augustus 3 jaar, kan uw kind vanaf die dag naar het Speelplein komen.

Categories:

Ouders