Skip to main content

Veelgestelde vragen

1. Wanneer start en stopt de Speelpleinwerking?
De precieze datum waarop de speelpleinwerking start en stopt staat niet vast. Om te weten vanaf welke dag uw kind welkom is tijdens de zomermaanden, bekijk je best eens onze agenda. Er is elke weekdag van 9u tot 17u werking. ’s Morgens is er opvang voorzien vanaf 7u30 tot 8u30 en ’s avonds tot 18u.

In 2024 loopt onze werking vanaf 1 juli tot en met 14 augustus.

2. Hoe en wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
U kan uw kind inschrijven op de Openspeelpleindag. U doet dit door u online op voorhand te registreren of het registratiestrookje in de folder uit te knippen en in te vullen. Vervolgens maken wij voor u een Speelpleinomslag.

Kan u niet aanwezig zijn op de Openspeelpleindag, geen probleem. U kan uw kind ook inschrijven de eerste dag dat hij/zij naar het Speelplein komt. Gelieve het inschrijvingsstrookje uit te printen en in te vullen. U kunt het op deze pagina downloaden.

3. Wat en wanneer is Openspeelpleindag?
De Openspeelpleindag gaat door op zondagmiddag 30 juni 2024. 
Tijdens deze middag kunnen u en uw kind(eren) alvast kennis maken met het speelplein en enkele animatoren. Zij voorzien spelletjes als voorproefje op de speelpleinzomer. 
U kunt alvast de speelpleinomslag voor de komende zomer ontvangen zodat u vanaf 1 juli volledig klaar bent voor een nieuwe speelpleinzomer.

4. Waar kan ik een folder krijgen?
  • De folders worden verdeeld in alle scholen in Bredene en in de lagere schoolafdeling van het Onze-Lieve-Vrouwecollege op de Vuurtorenwijk.
  • Folders zijn ook verkrijgbaar op de Openspeelpleindag en in det bureau op het speelplein.

5. Wij wonen niet in Bredene, kan mijn kind naar het speelplein komen?
Ja, iedereen is welkom op ons speelplein ongeacht waar jullie wonen.
6. Is er een wachtlijst?
Wij werken niet met wachtlijsten of limieten. Elk kind is welkom op ons speelplein en wij zorgen ervoor dat wij goed ingespeeld zijn op het aantal kinderen.

7. Moet ik mijn kind op voorhand inschrijven?
Nee, vooraf inschrijven is niet nodig. U hoeft uw kind per zomer slechts één keer te registreren. Online registreren kan vanaf begin juni. U kunt ook een papieren registratieformulier invullen, dat u meeneemt naar onze Openspeelpleindag of inlevert bij ons in de bureau op de eerste speelpleindag van uw kind. Meer informatie over registreren vindt u op de pagina "Registeren en prijzen".

8. Moet ik op voorhand zeggen wanneer mijn kind komt?
Neen, dat hoeft zeker niet. U kan kiezen wanneer uw kind naar het speelplein komt.

9. Moet ik de omslag in de brievenbus steken ook al heb ik voor de hele week betaald?
Als u betaald heeft voor de hele week dan dient u toch elke dag de speelpleinomslag in onze opvallende speelpleinbrievenbus te gooien. Zo kunnen wij weten of uw kind aanwezig is die dag. Dit is ook nodig voor het opmaken van de attesten voor de fiscale aftrek van kosten voor kinderopvang.

10. Vanaf wanneer mag een kleuter naar het speelplein komen?
Een kleuter is welkom op het speelplein vanaf de dag dat hij/zij drie jaar is en zindelijk is. De kleuters op het speelplein dragen geen pamper. Wij kiezen hier heel bewust voor omdat wij een duidelijke grens willen trekken voor iedereen en omdat we ons willen kunnen focussen op onze kerntaak ‘speelpleinwerk’ organiseren.

Concreet betekent dit als uw kind na 14 augustus 3 jaar wordt, kan het deze zomer niet ingeschreven worden. Wordt uw kind op bijvoorbeeld 5 juli of een andere dag voor 14 augustus 3 jaar, kan uw kind vanaf die dag naar het speelplein komen.